English Italian Polish

Opłatkarnia

Wypiek Liturgiczy

Siostry Pasterki w Poznaniu

Image

Nasza oferta

Istotnym elementem funkcjonowania każdej parafii jest sprawowanie Mszy Świętej. Bez HOSTII i KOMUNIKANTÓW jest ono nie możliwe. Równie ważne w tradycji i religijności naszej Ojczyzny są, w okresie Bożego Narodzenia, OPŁATKI WIGILIJNE. Nasze Zgromadzenie, jak kilka innych klasztorów w Polsce – od ok. 130 lat wypieka ten Chleb Eucharystyczny i Opłatek Wigilijny w atmosferze modlitwy i szacunku, ściśle według norm i przepisów Kościoła Katolickiego.

Pracy sióstr i podopiecznych towarzyszy modlitwa wynagradzająca za zniewagi jakich doznaje Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie.

Historia Pasterek w Poznaniu

Na Winiarach, wielkiej podmiejskiej wsi, leżącej tuż pod Poznaniem, znajduje się klasztor z kapliczką, mieszkanie i pole działania Sióstr od Dobrego Pasterza. Dla cichego tego i mało znanego zgromadzenia zakonnego był dzień św. Józefa tego roku szczególnie uroczystym. Zapisał on się z pewnością złotemi głoskami w kronice klasztoru. Rano dnia tego odbyła się uroczysta msza św. wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, w czasie której chór pokutniczek wykonał wspaniałe, uroczyste śpiewy.
Przyczyną uroczystości była 25-ta rocznica dnia, w którym Przewielebna Matka jeneralna, Marya Karłowska, po raz pierwszy instytut swój już jako zorganizowane dzieło otworzyła w Poznaniu przy ul. Szewskiej.
Czytaj więcej...

Opłatkarnia dzisiaj

Wypiek hostii był w tradycji Kościoła otoczony szczególnym szacunkiem. Często tej czynności towarzyszyła modlitwa, a przygotowujący taki chleb mieli świadomość, że już w pewien sposób dotykają sacrum Eucharystii. Ten klimat bywa utracony, gdy wypiek hostii staje się zwykłą działalnością przemysłową i komercyjną. Dlatego prosi się wszystkich, którzy to zadanie podejmują, aby spełniali je z najwyższym szacunkiem. Godne polecenia są hostie wypiekane przez osoby konse krowane, zwłaszcza żyjące w zakonach kontemplacyjnych, dla których wypiek hostii jest niekiedy jedynym środkiem utrzymania.
Czytaj więcej...

Od stu lat siostry pasterki z Poznania wypiekają wigilijne opłatki oraz komunikanty. I chociaż ciasto na nie przygotowuje się tylko z mąki i wody, to sztuka ta wcale nie jest taka łatwa.

archidiecezja poznańska
siostry pasterki
księgarnia internetowa
Maria. Dewocjonalia. Hurtownia, produkcja