English Italian Polish

Dzisiaj

Opłatkarnia dzisiaj

Opłatkarnia dzisiaj

"Daleko od tabernakulum każde dzieło opiera się na piasku, każdy najpiękniejszy entuzjazm miłosierdzia wysycha i gaśnie."

Św. Pius X

"Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych. "

Jan Paweł II

Dzięki Opatrzności Bożej możemy nieustannie się rozwijać, modernizować i sprostać wymaganiom rynku, który jest bardzo wymagający, choćby dlatego, że wypiekane przez nasze Zgromadzenie komunikanty, hostie czy opłatki bożonarodzeniowe mają swoją specyfikę.

Jest to ważne, aby produkt używany do kultu był przygotowywany w godnych warunkach i w sposób jak najbardziej oddający jego przeznaczenie. Dzięki mobilizacji sił i środków można poprawić warunki pracy poprzez nieustanną modernizację parku maszyn.Unowocześnienia poprawiają jakość naszego wypieku. Każda z maszyn używana w naszej Opłatkarni robiona jest na zamówienie i dostosowana do potrzeb wypiekowych. Ogromne doświadczenie wypływające z ponad 100-stu letniej tradycji i wypracowanych norm pracy sprawiają, że nasz wypiek jest oparty na sprawdzonych metodach pracy, na produktach o najlepszych właściwościach i jakości.

Wykonywana przez nas praca w opłatkarni wzbogacona jest zawsze o dodatek specjalny – MODLITWĘ, która jest nieustannie obecna i wsparta trudem, ofiarą na rzecz wynagrodzenia za zniewagi jakich doznaje Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. To wskazanie wynagrodzenia stanowi wezwanie do nieustannej modlitwy i ofiary, które poleciła nam Nasza Założycielka bł. Maria Karłowska dając w ten sposób możliwość wpisania się w misję Kościoła Świętego. Jest to powód, dla którego Siostry odpowiedzialne za wypiek są zaprzysiężone przez Władze Kościelną, aby potwierdzić godność materii do konsekracji.

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom i warunkom obecnego czasu. Dzięki zaufaniu i wsparciu naszych klientów możemy nadal kontynuować pracę dla wspólnego dobra. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych, aby praca rąk naszych dawała nam utrzymanie a księżom i parafianom poczucie jedności i prawdziwej wartości przyjmowanych sakramentów.  

Posłuchaj audycji o naszym dziele, zrealizowanej przez radio EMAUS - POSŁUCHAJ